Jestem architektem. Dzieci mówią na mnie Pani Miarka. Lubię mierzyć, liczyć, projektować, tworzyć plany i schematy, jednym słowem zajmuję się Miarologią. Słyszeliście wcześniej o takiej „nauce”? Oczywiście, że nie! To ja ją wymyśliłam i jestem w niej mistrzem. Wy też będziecie! Zapraszam do Akademii Miarologii na inżynierskie warsztaty dla dzieci i młodzieży z Krakowa i okolic.

Czego szukasz?

Polityka prywatności na potrzeby Facebooka

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem fanpage Miarologia Marzena Dranka.

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych informacji. Poniżej znajduje się spis treści niniejszej polityki, odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadam.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage na Facebooku jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem. Wobec tego, administratorem Twoich danych osobowych jest Marzena Dranka, prowadząca działalność pod firmą „Miarologia Marzena Dranka”, ul. M. Moraczewskiego 6/12, 30-376 Kraków, NIP: 6321205217. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdziesz tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się z którymkolwiek współadministratorem danych osobowych. Możesz napisać do mnie na adres e-mail: akademia@miarologia.pl lub kontaktować się bezpośrednio z administratorem serwisu Facebook.

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu, mo przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,

 • wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika),

 • dane przekazane w ramach formularza kontaktowego,

 • dane przekazane w ramach rozmowy na Messengerze,

 • wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Twojego profilu na Facebooku.

To, do jakich informacji na Twój temat mam dostęp zależy w głównej mierze od Twojej własnej aktywności w serwisie Facebook oraz ustawień prywatności w tymże serwisie. Będę mogła uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Twój temat, które uczyniłeś publicznymi w swoim profilu.

#4: Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • obserwujesz mój fanpage,

 • dodajesz komentarze, wchodzisz w interakcje z moimi treściami,

 • kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem Messengera,

 • przekazujesz dane w ramach reklamy kontaktowej (Facebook Leads Ads),

 • rozmawiasz z botem, którego zaprogramowałam w ramach Messengera.

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w serwisie Facebook, odgrywa oczywiście Facebook, ja zaś jako administrator fanpage mogę podejmować jedynie ograniczone działania. W celu zapoznania się ze środkami podejmowanymi przez Facebooka mającymi na celu zabezpieczenie danych osobowych, polecam lekturę tekstu znajdującego się pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem: akademia@miarologia.pl.

# 6: W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Tych celi jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowałam również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

 • obsługa fanpage – art 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • obsługa wiadomości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • marketing – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Obsługa fanpage – szczegóły

Obserwując mój fanpage na Facebooku, w sposób automatyczny znajdujesz się na liście obserwatorów, do której mam dostęp. Dodając komentarz do moich treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przeze mnie treściami, również pozostawiasz w ramach mojego profilu ślad po sobie, który zawiera Twoje dane osobowe.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes, polegający na obsłudze fanpage.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować lub usuwać swoje komentarze oraz reakcje, które pozostawiłeś na moim fanpage. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostaną one widoczne przez czas ich dostępności w serwisie Facebook. Ponadto, w każdej chwili możesz zaprzestać obserwacji mojego profilu – w takiej sytuacji znikniesz z listy obserwatorów naszego fanpage.

Obsługa wiadomości – szczegóły

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem Messengera, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes.

Wiadomości do mnie wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi Facebooka i są dla mnie dostępne do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich wymienionych ze mną wiadomości w aplikacji Messenger.

Marketing – szczegóły

Korzystam z systemu reklam Facebook Leads Ads, który może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jeżeli stworzona przeze mnie reklama zakłada opcję przekazywania mi określonych danych osobowych. Zakres zbieranych danych oraz cel ich przetwarzania wynika każdorazowo z treści i funkcji danej reklamy.

Za pośrednictwem aplikacji Messenger mogę wysyłać Ci również komunikaty marketingowe, jeżeli wyrazisz stosowną zgodę podczas rozmowy z moim chatbotem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda. Wyrażoną zgodę w każdym momencie możesz cofnąć.

# 7: Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Zasadniczo, nie mam wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Są one dostępne w serwisie Facebook na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności Facebooka. Nie jestem w stanie usunąć Twoich danych z Facebooka – możesz zrobić to tylko Ty.

Jeżeli chodzi o dane pozyskiwane w ramach Facebook Leads Ads, będą one przeze mnie przechowywane do czasu osiągnięcia celu ich przetwarzania. Czas ten każdorazowo wynika z funkcji i celu danej reklamy, co znajduje odzwierciedlenie w treści reklamy.

Jeżeli chodzi o dane zbierane na potrzeby realizacji działań marketingowych z wykorzystaniem Messengera, trafiają one dodatkowo do zewnętrznej aplikacji ManyChat. Jeżeli poprosisz mnie o usunięcie swoich danych, usunę je z tej aplikacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli zrezygnujesz z subskrypcji powiadomień w ramach Messengera podczas rozmowy z chatbotem, Twoje dane zostaną usunięte z aplikacji ManyChat po upływie 90 dni od rezygnacji z subskrypcji. Pamiętaj jednak, że historia Twojej konwersacji prowadzonej w ramach Messengera, również z chatbotem, będzie cały czas dostępna w ramach historii Messengera. Nie mam na to wpływu – decyduje o tym Facebook.

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykuję stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na moją rzecz,

 • dostawca narzędzia pozwalającego na implementację chatbota, który przetwarza dane w zakresie niezbędnym do zapewnienia poprawnego działania,

 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,

 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

# 9: Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie mam wpływu na to, w jaki sposób Facebook postępuje z Twoimi danymi osobowymi. Ze swojej strony korzystam natomiast z narzędzia ManyChat. Jeżeli wejdziesz w konwersację z moim botem, Twoje dane zostaną zapisane w ramach tego narzędzia i mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dostawca narzędzia ManyChat gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmu zgodności w postaci standardowych klauzul umownych.

# 10: Czy prowadzę statystyki związane z prowadzeniem fanpage?

W ramach narzędzi dostępnych dla administratora fanpage mam dostęp do informacji statystycznych zapewnianych przez Facebooka na temat zachowania użytkowników. Informacje te poddaję analizie w celu optymalizacji mojego fanpage pod kątem doświadczenia użytkownika oraz skuteczności prowadzonych działań. Informacje mi dostępne są zanonimizowane i przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.

#11: Czy korzystam z reklam w serwisie Facebook?

W ramach mojego serwisu Facebook korzystam z systemu reklam Facebook Ads. Dzięki temu narzędziu mo kierować reklamy do określonych grup docelowych. Ustawienia grup docelowych pozwalają na zaawansowane targetowanie reklam, ale operacje w tym zakresie nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje, jakie wykorzystuję w ramach narzędzi oferowanych przez serwis Facebook nie pozwalają na Twoją identyfikację.

# 12: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła),

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

RODO daje Ci możliwość realizacji swoich uprawnień względem każdego z współadministratorów. Jak zostało wskazane w niniejszej polityce prywatności, nie dysponuję szerokim zakresem danych osobowych oraz mam ograniczone możliwości ich przetwarzania. Jeżeli chciałbyś zrealizować jedno ze swoich uprawnień zapewnionych przez RODO, to zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Facebookiem, który będzie w stanie Ci pomóc. Ze swojej strony będę w stanie obsłużyć żądania dotyczące gromadzenia danych za pośrednictwem Facebook Leads Ads oraz chatbota (w zakresie, w jakim dane te trafiają do aplikacji ManyChat).

Jeżeli chciałbyś skontaktować się bezpośrednio ze mną, wówczas pros o wiadomość na adres: akademia@miarologia.pl. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

# 13: Czy korzystam z cookies?

Mój fanpage osadzony jest w serwisie Facebook, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od niego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/. Podkreślamy, że nie mam jakiegokolwiek wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies.


Copyright © 2017 Miarologia